By Leona

สูตรและวิธีทำอาหารดพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด น้ำพริกเห็ดหอม

Categories : อาหาร

สูตรและวิธีทำอาหารดพื่อสุขภาพ สูตรเด็ด น้ำพริกเห็ดหอม น้ำพริกเห็ด (เจ) | คนอร์

ประโยชน์ของ เห็ดหอม

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน สาร เบต้ากลูแคน จาก เห็ดหอม อาจเป็นสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของ ระบบ ภูมิคุ้มกัน ช่วยปกป้อง ร่างกาย จากสิ่งแปลกปลอมที่ทำให้เกิดการ ติดเชื้อ และช่วย ฟื้นฟูร่างกาย เสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาโดยให้อาสาสมัครที่มี สุขภาพดีจำนวน 52 คน ทั้ง เพศหญิง และ เพศชาย ที่มีอายุระหว่าง 21-41 ปี รับประทานเห็ดหอมวันละ 5 หรือ 10 กรัม เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าผู้ทดลองมีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้ดีขึ้น สังเกตได้จากการเพิ่มจำนวนและความสามารถของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันซึ่งทำหน้าที่ต้านเชื้อโรคที่ เข้าสู่ร่างกาย รวมถึงพบว่ามีการอักเสบใน ร่างกาย ลดน้อยลงด้วย

การรับประทาน เห็ดหอม เป็นประจำอาจช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น แต่การศึกษานี้ก็เป็นเพียงการศึกษากับผู้ร่วมทดลองจำนวนน้อย และยังเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีด้วย จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นและทดลองในผู้ที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ซึ่งทำให้มี ระบบ ภูมิคุ้มกัน บกพร่อง หรือ อ่อนแอ เพื่อยืนยัน ประสิทธิภาพ ของ เห็ดหอม ในด้านนี้ก่อนนำไปใช้ ประโยชน์ จริง

ลดระดับคอเลสเตอรอล เห็ดหอม มีสารประกอบ สำคัญ หลายอย่าง เช่น สารอิริตาดีนีนที่ช่วยยับยั้ง เอนไซม์ ที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างคอเลสเตอรอล สารสเตอรอล ที่ช่วย ยับยั้ง การดูดซึม คอเลสเตอรอล ในลำไส้ และสารเบต้ากลูแคนที่ ช่วยลด ระดับ คอเลสเตอรอล หาก คอเลสเตอรอล สูงอาจปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิด ภาวะหัวใจขาด เลือด ภาวะ หลอดเลือดแข็ง โรคหลอด เลือดสมอง หรือโรคสมองขาดเลือดชั่วคราวได้ ทั้งนี้ มีการศึกษาประสิทธิภาพของเห็ดหอมด้านการลดระดับคอเลสเตอรอลในหนูทดลอง พบว่าสารประกอบของเห็ดหอมนั้นมีประโยชน์ต่อการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด และอาจใช้เห็ดหอมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงได้

แม้การศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของสารประกอบจากเห็ดหอมในการลดระดับ คอเลสเตอรอล ในเลือด แต่ก็เป็นเพียงการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น จึงจำเป็นต้องศึกษากับมนุษย์เพิ่มเติมต่อไป

เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เห็ดหอมเป็นพืชชนิดเดียวที่เป็นแหล่งของวิตามินดีจากธรรมชาติ ซึ่งจำเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูก นอกจากการรับแสงแดดในยามเช้าเพื่อให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีแล้ว เห็ดหอมก็เป็นแหล่งวิตามินดีสำคัญที่เชื่อว่าการรับประทานเห็ดชนิดนี้อาจช่วยรักษาสุขภาพกระดูกได้ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ความหนาแน่นของ กระดูก เพิ่มสูงขึ้นหลังป้อนอาหารหนูทดลองด้วยเห็ดหอมร่วมกับแคลเซียม ซึ่งช่วยให้กระดูกของหนูทดลองแข็งแรงขึ้น และอาจเป็นผลดีในการเสริมสร้างความแข็งแรงของ กระดูกมนุษย์ ได้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาในหนู ทดลอง ยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมกับมนุษย์เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพ ของ เห็ดหอม ในด้านนี้ต่อไป รวมถึงควรศึกษาถึงความ ปลอดภัย ในการบริโภคเห็ดหอมให้ดี ก่อนนำไปใช้เพื่อบำรุงกระดูกและสุขภาพด้านต่าง ๆ

รักษาโรคมะเร็ง เห็ดหอมมีสารเลนทิแนน ซึ่งเป็นพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีคุณสมบัติ ต้านมะเร็ง ด้วยการ กระตุ้น ระบบ ภูมิคุ้มกัน และยังช่วย ยับยั้ง การเจริญเติบโต และการแพร่กระจายของ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เห็ดหอมอุดมไปด้วยสาร อาหาร ที่หลากหลาย หลายคนจึงเชื่อว่าการรับประทาน เห็ดหอม อาจช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและยังเป็นผลดีต่อการรักษา โรคมะเร็ง ได้ด้วย

โดยมีการศึกษาพบว่าผู้ป่วย โรคมะเร็ง ที่รับประทานสารสกัดจากเห็ดหอมร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ เซลล์มะเร็ง และช่วยเพิ่มจำนวน เซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ทางผู้วิจัยได้แนะนำว่าการใช้สารสกัดจากเห็ดหอมร่วมกับการทำเคมีบำบัดนั้นทั้งปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยทำงานได้ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองขนาดเล็กที่มีผู้เข้าร่วมการทดลองเพียง 7 คนเท่านั้น และยังทดลองร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มทดลองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เจาะจงการใช้เห็ดหอมเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษามะเร็ง หรือเปรียบเทียบกับการรักษามะเร็งรูปแบบอื่น ๆ ด้วย เพื่อยืนยันประสิทธิภาพของเห็ดหอมในด้านนี้ให้ชัดเจนต่อไป

วัตถุดิบ น้ำพริกเห็ดหอม
– เห็ดหอมแห้งแช่น้ำต้มจนนิ่ม หั่นบาง 15 หัว

– หอมแดงคั่ว ปอกเปลือก 6 หัว

– กระเทียมคั่ว ปอกเปลือก 6 หัว

– พริกขี้หนูคั่ว 6 เม็ด

– พริกชี้ฟ้าเขียวเผา ลอกเปลือก 2 เม็ด

– มะเขือเทศสีดาเผา ลอกเปลือก 1 ลูก

– น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ

– น้ำมะนาว 2 ช้อนโต๊ะ

– น้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนชา

– ผักเคียงตามชอบ

วิธีทำ น้ำพริกเห็ดหอม
– โขลกหอมแดงคั่ว กระเทียมคั่ว มะเขือเทศสีดาเผา พริกขี้หนูคั่ว และพริกชี้ฟ้าเขียวเผา ให้ ละเอียด เข้าด้วยกัน

– ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำมะนาว และน้ำตาลปี๊บ คนให้เข้ากันดี

– ใส่ เห็ดหอม ที่เตรียมไว้ลงไป คลุกจนทุกอย่างเข้ากัน แล้วตักขึ้นจัดเสิร์ฟคู่กับ ผักเคียงตามชอบ

ทำไม่ยากพร้อมเต็มไปด้วย คุณประโยชน์ กับ เมนู “น้ำพริกเห็ดหอม” อย่าลืมทานคู่กับผักสดหรือผักต้ม เพื่อเพิ่ม คุณประโยชน์ ของ มื้ออาหารให้มากยิ่งขึ้นนะครับ หรือจะทานคู่กับปลาทูทอดก็อร่อยไม่แพ้กัน  ufabet