By Leona

มันม่วงปิ้ง กล้วยปิ้ง พร้อมสูตรและวิธีทำ

Categories : ขนม

รีวิว ร้านยายขายทุกอย่างเมืองทอง เมืองทองธานี - กล้วยปิ้งไส้แตก กล้วยตาโต  ทานแล้วอร่อย.. ตาโต๊โต - Wongnai

ส่วนผสม มันม่วงปิ้ง กล้วยปิ้ง
1 คน
-มันม่วง 1 หัว
-กล้วยน้ำว้า 2 ลูก

ขั้นตอน มันม่วงปิ้ง กล้วยปิ้ง
1.แช่มันม่วงในน้ำเปล่า 3 ชม. นำใส่หม้อทอดไร้น้ำมัน อบไฟ 180c 30 นาที กลับด้านอบต่อไฟ 200c 10 นาที
2.กล้วยน้ำว้าหั่นแว่น นำใส่หม้อทอดไร้น้ำมัน อบไฟ 170c 20 นาที ไม่ต้องกลับด้าน ufa